Follow Us

Copyright © 2019 Michał Kiełbasiński

Michał Kiełbasiński

Urodzony 31.12.1978 r. w Krakowie. W 2000 r. ukończył Krakowskie Liceum Sztuk Plastycznych. Dalszą edukację artystyczną odbył na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie studiował w pracowniach prof. Stanisława Rodzińskiego, prof. Zbigniewa Bajka, oraz prof. Grzegorza Bednarskiego, u którego obronił dyplom w 2009 r. Specjalizuje się w malarstwie olejnym o szerokim zakresie tematycznym, bazującym na technikach i technologii Starych mistrzów. Praktykuje również grafikę w technice tradycyjnego miedziorytu.